Presuposto para Vivenda Passivhaus en El Pueblo

¡Benvidos Equis e Zeta!

O presuposto total de Aparellador é de 7000 Euros (+IVA), coas condicións e garantías que vos describo máis adiante.

Iso sí, antes de nada quero agradecervos a confianza por ter chegado ata aquí e ofrecerme a oportunidade de preparar este presuposto.

Estades na miña «choza dixital». Nesta páxina web é donde amoso os meus traballos de Dirección de Obra e de proxectos (só dos que teño o consentimento dos propietarios) e donde comparto as miñas ideas e a miña forma de traballar (en relación a isto, xa sabedes que teño o meu Blog (con artigos de Passivhaus tamén jeje) e a miña canle de Youtube).

Tamén emprego esta web para presentar os meus presupostos para as obras que eu creo que máis merecen a pena, sempre dun modo personalizado e de maneira privada (de ahí que tivesedes que introducir un contrasinal). E a vosa proposta para facer unha Vivenda Passivhaus merece moitísimo a pena. De feito sería toda unha honra para min formar parte deste «reto» e axudarvos a facer realidade ese soño que será a vosa propia vivenda.

Xa sabedes que as miñas especialidades son a Dirección de obra e a eficiencia enerxética, de ahí que a maior parte dos meus traballos sexan Direccións de Execución de obra (Aparellador) e Proxectos de rehabilitación enerxética en vivendas unifamiliares e en edificios residenciais.

O presuposto que verás a continuación pódelo descargar en PDF dende o propio documento ou pulsando aquí. Ainda que a miña distancia á obra non é pequena, o meu interés en levar unha Passivhaus e a conexión que creo que tivemos por teléfono compensa boa parte desta distancia.

No propio presuposto en PDF adxunto a miña certificación como Passivhaus Tradesperson (tamén podes vela aquí).

Presuposto  de DEO e CSS para Vivenda Unifamiliar

A miña experiencia como Director de Obra

Vivendas de obra nova (as que teño actualmente podes velas aquí)

Obras de rehabilitación (antes e despois)

Que din os meus clientes do meu traballo

¿Qué inclúe este presuposto?

O presuposto da DIRECCIÓN DE OBRA inclúe:

  • Un mínimo de 40 visitas a obra
  • Control de calidade documental de todos os materiais que se van a empregar
  • Control da execución da obra
  • Certificados de avance de obra
  • Medicións das partidas de obra

O presuposto da COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE inclúe:

  • Aprobación do Plan de seguridade e saúde do/s contratista/s
  • Control sobre a documentación que han de presentar os contratistas para cumplir coa Ley de PRL
  • Coordinación das actividades da obra para garantir que se apliquen os principios da acción preventiva.
  • Consignar as intruccións pertinentes no «Libro de incidencias»

*Todos estes apartados (e máis) se especifican no presuposto en PDF

Espera... ¡Teño algo máis para ti!

Guía para auto-promotores noveles

Á marxe de que decidas traballar comigo ou con calquera outro profesional, quero regalarche unha serie de recomendacións que recollín nun artigo en base a experiencias de outros propietarios que algún día, ó igual ca ti, decidiron facer ou rehabilitar a súa propia casa.

O artigo titúlase Dudas, miedos y problemas al hacerse una casa e seguro que encontras resposta a algunhas desas dubidas que puideras ter agora mesmo.

Ademáis, teño unha Guía para auto-promotores noveles de elaboración propia que seguro que che pode axudar nestes momentos de comezar todo o proceso de facer unha casa.

Jose Iglesias