Presuposto para Vivenda en Alxán (Soutomaior)

¡Benvidos Celso e Ana!​

O presuposto total de Aparellador é de 4500 Euros (+IVA), coas condicións e garantías que vos describo máis adiante.

Iso sí, antes de nada , quero agradecervos a confianza por terdes chegado ata aquí e ofrecerme a oportunidade de preparar este presuposto.

Estades na miña «choza dixital». Nesta páxina web é donde amoso os meus traballos de Dirección de Obra e de Proxectos (só dos que teño o consentimento dos propietarios) e donde comparto as miñas ideas e a miña forma de traballar (en relación a isto, xa sabes que teño o meu Blog, e a miña canle de Youtube).

Tamén emprego esta web para presentar os meus presupostos para as obras que eu creo que máis merecen a pena, sempre dun modo personalizado e de maneira privada (de ahí que tiveses que introducir un contrasinal). E a vosa proposta creo que merece moito a pena. De feito sería toda unha honra para min formar parte deste «reto» e axudarvos a facer realidade ese soño que será a vosa propia vivenda.

As miñas especialidades son a Dirección de execución de obra de vivendas unifamiliares e a eficiencia enerxética, de ahí que a maior parte dos meus traballos sexan Direccións de Execución de obra (Aparellador) e algúns Proxectos de Rehabilitación Enerxética.

Neste sentido (no da eficiencia enerxética), tamén me gustaría salientar que estou certificado como Passivhaus Tradesperson polo Passivhaus Institut alemán.

O presuposto que verás a continuación pódelo descargar en PDF dende o propio documento ou pulsando aquí.

Presuposto  de DEO e CSS para Vivenda Unifamiliar

A miña experiencia como director de obra

Vivendas de obra nova xa rematadas

(as que teño actualmente podes velas aquí)

Obras de rehabilitación (antes e despois)

Algunhas cousas que din de min os meus clientes:

Jose es familiar y simpático como persona y serio y responsable como aparejador. He aprendido mucho sobre diferentes cosas ya que nunca se cansa de explicar. Estamos encantados con el confort de la casa, y a mi padre le caes genial así que está asegurado que eres muy buena persona. Eso es súper importante a la hora de meter a alguien en casa. Confianza le llamamos.
Alicia López Amoedo
Jose es de esas personas que en cuanto tienes una conversación con el te das cuenta de que le apasiona su trabajo y se implica al máximo. Le gusta formarse y aprender con cada cosa que hace y no es de esos profesionales que se mueven únicamente por la parte económica.
Cristina Couñago
Todavía a día de hoy, casi dos años después del fin de obra, no sé como agradecer la dedicación y entrega que has tenido en tu trabajo en la construcción de mi vivienda, haciendo perfectamente no solo aquello que te correspondía, sino que además gracias a tu interés por ayudarnos, hemos podido conseguir el fin de obra a tiempo, del cual dependíamos para poder cobrar el 10% de la obra que estaba retenido y poder así recuperar nuestro dinero.

No tengo más que agradecimientos hacia tu persona, tanto por actitud como por aptitud. Tus habilidades y tu dinamismo permitieron corregir problemas que, aunque eran responsabilidad de otros profesionales (como por ejemplo, del arquitecto) finalmente si no se solucionasen, los pagaríamos nosotros.
Nuria Giráldez
Nuria Giráldez
Moitas gracias por todo. De verdade que estou encantada de que me fixeras ti o traballo, porque sei que está ben feito e ademáis eu non tiven que preocuparme por nada, e iso é de agradecer.
Estela Prol
Estela Prol
Estamos moi contentos contigo, principalmente pola túa profesionalidade, a túa puntualidade e os teus servizos de calidade.

Facer unha casa créache moitas dúbidas, non só pola obra, senón polas xestións que conleva, e aquí axudáchesnos a resolver moitas cuestións. Iso para nós foi moi importante, xa que nos deches seguridade e confianza, fundamentais nestes casos.
Esther Soto
Nieves Esther Soto-Alján
Dende Boas Apertas S.L. estamos satisfeitas co traballo realizado por Control y Gestión de Obras, xa que en todo momento nos proporcionaron unha guía a seguir e o asesoramento necesario para aclarar tódalas nosas dúbidas. Tanto no Proxecto como na Dirección de Obra, se realizou un moi bo traballo e moi profesional.

Pese ao tempo de espera de elaboración do Proxecto, o resultado é moi satisfactorio.
logo boas apertas
Boas Apertas S.L. (Centro de Día)
Teño que agradecer o teu traballo e a rapidez nun momento de desesperación.

Eres un gran profesional, e transmites unha tranquilidade grandísima. Penso contar contigo para futuros proxectos e serás resomendado ós meus amigos e coñecidos.
Satur Ferreira

¿Qué inclúe este presuposto?

O presuposto da DIRECCIÓN DE OBRA inclúe:

  • Un mínimo de 40 visitas a obra
  • Control de calidade documental de todos os materiais que se van a empregar
  • Control total da execución da obra
  • Certificados de avance de obra
  • Medicións das partidas de obra

O presuposto da COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE inclúe:

  • Aprobación do Plan de seguridade e saúde do/s contratista/s
  • Control sobre a documentación que han de presentar os contratistas para cumplir coa Ley de PRL
  • Coordinación das actividades da obra para garantir que se apliquen os principios da acción preventiva.
  • Consignar as intruccións pertinentes no «Libro de incidencias»

*Todos estes apartados (e máis) se especifican no presuposto en PDF

Espera... ¡teño algo máis para vos!

Guía para auto-promotores noveles

Á marxe de que decidades traballar comigo ou con calquera outro profesional, quero regalarvos unha serie de recomendacións que recollín nun artigo en base a experiencias de outros propietarios que algún día, ó igual ca ti, decidiron facer ou rehabilitar a súa propia casa.

O artigo titúlase Dudas, miedos y problemas al hacerse una casa e seguro que encontraredes a resposta a algunhas desas dúbidas que tendes agora mesmo e que vos corroen por dentro ;-).

Ademáis, teño unha Guía para auto-promotores noveles de elaboración propia que seguro que che pode axudar nestes momento de comezar todo o proceso de facer unha casa.

Jose Iglesias